محصولات

بازرگانی روانکاران مهر کریمان، ارائه دهنده بهترین روغن موتورهای بنزینی دیزلی و سایر روانکار ها

جهت کسب اطلاعات بیشتر از سایر محصولات و قیمت فروش آن ها با شماره تلفن : ۳۴۳۲۴۳۶۵ – ۰۳۴ تماس حاصل فرمایید​.

کدنام محصولشرکتمدل
۱روغن هیدرولیکShellShell Hydrau HM
۲روغن هیدرولیکShellShell Hydra
۳روغن هیدرولیکShellShell Tellus Oil
۴روغن هیدرولیکShellShell Skydrol LD
۵روغن هیدرولیکShellShell Tellus TD
۶روغن هیدرولیکShellShell Irus Fluid C
۷روغن دنده صنعتیShellShell Omala Oil
۸روغن دنده صنعتیShellShell Omala Oil F
۹روغن دنده صنعتیShellShell Tivela Compound A
۱۰روغن کمپرسور هواShellShell Comptella S
۱۱روغن کمپرسور هواShellShell Comptella
۱۲روغن کمپرسور هواShellShell Corena D 68
۱۳روغن کمپرسور گازShellShell Madrela T
۱۴روغن کمپرسور گازShellShell Madrela G
۱۵روغن کمپرسور گازShellSShell Madrela E
۱۶ضد یخShellShel Ensis Fluid G
۱۷ضد یخShellShell Calibration Fluid S 9365
۱۸ضد یخShellShell Ensis Engine Oil
۱۹گریسShellShell Alvania Grease HDX
۲۰گریسShellShell Alvania Grease SDX
۲۱روغن های دنده صنعتینفت بهرانبهران بردبار
۲۲روغن های توربیننفت بهرانبهران توربین
۲۳سیالات هیدرولیک ضد آتشنفت بهرانروغن هیدرولیک HFC
۲۴روغن های گردشی، هیدرولیک و کمک فنرنفت بهرانبهران هیدرولیک 68H
۲۵روغن های گردشی، هیدرولیک و کمک فنرنفت بهرانروغن کمک فنر
۲۶روغن های گردشی، هیدرولیک و کمک فنرنفت بهرانبهران کاویان
۲۷روغن های موتور دیزلینفت بهرانبهران توربو EIII
۲۸روغن های موتور دیزلینفت بهرانبهران سوپر توربو دیزل
۲۹روغن های موتور دیزلینفت بهرانبهران توربو دیزل SHPD
۳۰روغن های موتور دیزلینفت بهرانبهران سوپر دیزل
۳۱روغن های موتور دیزلینفت بهرانبهران خودرو دیزل
۳۲روغن های موتور بنزینینفت بهرانبهران رانا
۳۳روغن های موتور بنزینینفت بهرانبهران سوپر پیشتاز
۳۴روغن های موتور بنزینینفت بهرانبهران تکتاز
۳۵روغن های موتور بنزینینفت بهرانبهران خودرو
۳۶روغن های موتور گازسوزنفت بهرانبهران گازسوز VEH
۳۷روغن های موتور گازسوزنفت بهرانبهران گازسوز VEL
۳۸روغن های موتور گازسوزنفت بهرانبهران گازسوز STL
۳۹گریسنفت بهرانگریس بهران آبنوس
۴۰گریسنفت بهرانگریس بهران یاقوت
۴۱روغن های موتوری دیزلیمحصولات نفت پارسروغن موتور پارس پایدار
۴۲روغن های موتوری دیزلیمحصولات نفت پارسروغن موتور پارس دیزل
۴۳روغن های موتوری دیزلیمحصولات نفت پارسروغن موتور پارس لنج
۴۴روغن های موتوری دیزلیمحصولات نفت پارسروغن موتور پارس هیرمند
۴۵روغن های موتوری دیزلیمحصولات نفت پارسروغن موتور پارس هامون
۴۶روغن های موتوری دیزلیمحصولات نفت پارسروغن موتور پارس پاسارگاد
۴۷روغن های موتوری دیزلیمحصولات نفت پارسروغن موتور پارس خلیج
۴۸روغن های موتوری بنزینیمحصولات نفت پارسروغن موتور پارس پایا
۴۹روغن های موتوری بنزینیمحصولات نفت پارسروغن موتور پارس ارس
۵۰روغن های موتوری بنزینیمحصولات نفت پارسروغن موتور پارس سوپرجم
۵۱روغن های موتوری بنزینیمحصولات نفت پارسروغن موتور پارس تیزرو
۵۲روغن های موتوری بنزینیمحصولات نفت پارسروغن موتور پارس سوپرکیان
۵۳روغن های موتوری بنزینیمحصولات نفت پارسروغن موتور پارس دوزمانه
۵۴روغن های موتوری دریائیمحصولات نفت پارسروغن موتور پارس دریا
۵۵روغن های موتوری دریائیمحصولات نفت پارسروغن موتور SHELL ALEXIA
۵۶روغن های موتوری دریائیمحصولات نفت پارسروغن موتور SHELL ARGINA T
۵۷گریسمحصولات نفت پارسگریس پارس ماهان
۵۸گریسمحصولات نفت پارسگریس پارس کلسیم کمپلکس
۵۹ضدیخ – ضدجوشمحصولات نفت پارسضدیخ – ضدجوش سهند
۶۰ضدیخ – ضدجوشمحصولات نفت پارسضدیخ – ضدجوش سهند ویژه
۶۱روغن های چند منظورهTotalTotal Disola M 4015
۶۲روغن های چند منظورهTotalTotal Disola M 4012
۶۳روغن گردشیTotalTotal Cirkan ZS
۶۴روغن گردشیTotalTotal Cirkan RO
۶۵روغن هیدرولیکTotalTotal Equivis ZS
۶۶روغن هیدرولیکTotalTotal Azolla AF
۶۷روغن هیدرولیکTotalTotal Azolla ZS
۶۸روغن دنده صنعتیTotalTotal Carter ENS/EP700
۶۹روغن دنده صنعتیTotalTotal Carter ENS 400
۷۰روغن دنده صنعتیTotalTotal Carter SX
۷۱روغن دنده صنعتیTotalTotal Carter SH
۷۲روغن انتقال حرارتTotalTotal Seriola 1510
۷۳روغن انتقال حرارتTotalTotal Seriola ETA
۷۴روغن انتقال حرارتTotalTotal Seriola DTH
۷۵روغن های موتور ماشین آلات سنگینTotalTotal StarMax FE
۷۶روغن های موتور ماشین آلات سنگینTotalTotal Star Trans
۷۷گریسTotalTotal Multies EP2
۷۸گریسTotalTotal Multis Complex HV2 Moly
۷۹گریسTotalTotal Multis MS2
۸۰خنک کننده هاTotalTotal Glacelf Supra
۸۱روغن دنده صنعتیMobilMobilGear SHC XMP Series
۸۲روغن دنده صنعتیMobilMobilGear XMP Series
۸۳روغن دنده صنعتیMobilMobilGear SHC Series
۸۴روغن دنده صنعتیMobilMobil Glygoyle Series
۸۵روغن های کمپرسورMobilMobil Glygoyle Series
۸۶روغن های کمپرسورMobilMobil Rarus SHC Series
۸۷روغن های کمپرسورMobilMobil Rarus 800 Series
۸۸روغن دنده صنعتیMobilMobilGear 600 XP Series
۸۹روغن دنده صنعتیMobilMobil Glygoyle Series
۹۰روغن دنده صنعتیMobilMobil SHC 600 Series
۹۱گریس هاMobilMobilith SHC Series
۹۲روغن دنده صنعتیMobilMobil Glygoyle Grease
۹۳روغن دنده صنعتیMobilMobilith SHC PM Series
۹۴روغن دنده صنعتیMobilMobil SHC Grease EAL
۹۵روغن ضد زنگ/ضد خوردگیMobilMobilArma MT
۹۶روغن ضد زنگ/ضد خوردگیMobilMobilArma
۹۷روغن موتور خودروهای دیزلیMobilMobil Delvac
۹۸روغن موتورهای گازیMobilMobil Pegasus
۹۹روغن موتورهای گازیMobilMobil SHC Pegasus
۱۰۰روغن موتورهای گازیMobilMobil Pegasus 600 Series
۱۰۱روغن دنده صنعتیCastrolCastrol Alphasyn PG
۱۰۲روغن دنده صنعتیCastrolCastrol OptiGear Synthetic X
۱۰۳روغن دنده صنعتیCastrolCastrol Alphasyn EP
۱۰۴روغن دنده صنعتیCastrolCastrol Alphasyn T
۱۰۵روغن دنده صنعتیCastrolCastrol Tribol 1100
۱۰۶روغن کمپرسورCastrolCastrol AirCol SN Range
۱۰۷روغن کمپرسورCastrolCastrol AirCol SR Range
۱۰۸روغن کمپرسورCastrolCastrol AirCol PD Range
۱۰۹محصولات کاسترول GTXCastrolCastrol GTX
۱۱۰محصولات کاسترول GTXCastrolCastrol Spheerol EPL
۱۱۱محصولات کاسترول GTXCastrolCastrol GTX High Mileage
۱۱۲روغن زنجیرCastrolCastrol Tribol
۱۱۳روغن زنجیرCastrolCastrol Viscogen KLK
۱۱۴روغن زنجیرCastrolCastrol Viscogen KL
۱۱۵روغن هیدرولیکCastrolCastrol CareLube HES
۱۱۶روغن هیدرولیکCastrolCastrol Hyspin ZZ
۱۱۷روغن هیدرولیکCastrolCastrol Hyspin AWH-M
۱۱۸روغن هیدرولیکCastrolCastrol AWS
۱۱۹گریسCastrolCastrol Molub-Alloy
۱۲۰گریسCastrolCastrol Optipit
سوالات خود را آنلاین بپرسید!