جدول معادل یابی

جهت معادل سازی انواع برند های تولید کننده روغن و گریس

  • این جدول به شما کمک می‌کند که اگر روغن مورد نظر شما در بازار موجود نبود، یا کارخانه آن را تولید نمی‌کرد، به راحتی بتوانید در جدول معادل یابی روغن ها و روانکارها، روغن مصرفی خود را جستجو کنید.
  • برای جستجوی محصول مورد نظر در جدول از کلید های ترکیبی Ctrl + F استفاده کنید.

بهران

نفت پارس

ایرانول

شل

توتال

کاسترول

موبیل

توان

Rotella SX

Super A

CRI monogtde

Delvac 1000

توان

 سوپرکیان

3000

Talona

Super A

XL

Delvac 1000

جنوب رخش شتاب

سوپر جم

4000

Rotella X

CRH multi

Delvac Special Super

خودرو

تیزرو

6000

Shell Helic Motor Oil

Quartz 2500

Quartz 3000

MGO

Mobil HD

تکتاز

ارس

8000

Helix Red

Quartz 4000

GTX Castrol Motor Oil

SuperFlow XD

پیشتاز

پایا

12000

Helix

Quartz 5000

GTX compact Small Engine Oil

Mobil Extra 4t

سوپر پیشتاز

سوپر پایا

16000

30000

Helix Super

Quartz 5000 SL

Quartz 7000

Quartz 9000

Magnatec

GTX

Mobil Super XHP

Mobil Super FE Special

رانا

سوپر پیشرو

Formula Shell

Helix Ultra

Helix Plus

Quartz INEO MC3

GTX High Mileage

Magnatec

Mobil clean 5000

Mobil Super 2000

Mobil Super 3000

صحرا کویر

خلیج

D-4000

S 7294 Oil

Rotella X

Rubia B

Rubia H

Tropical

Delvac 1200

بندر

Rimula D

Rubia C

CRD

Delvac 1200 D

شهاب

آذرخش ویژه

پاسارگاد

هامون

D-5000

D-7000

Rimula D

Rubia C

CW

CRD

Delvac 1300

هیرمند

لنج

Rimula Plus

Rubia X

ViscoPlus 2000

Delvac Super Series

ژنراتور کلاس I

ژنراتور

ژنراتور ویژه

Rimula J

Rubia D

HD

Delvac 1300

خودرو دیزل

لنج

رعد

دیزل

D-9000

Rimula M

Rimula D extra

Rubia XT

Rubia 4200

GTD

Delvac Super

پایدار

D-15000

D-17000

Rimula X MultiGrade

Rimula D

Rubia Tir 6600

Tection Medium

Tection J-Max

سوپر توربو دیزل

توربو E III

سوپر پایدار

Rimula Ultra XT

Rimula X

Rubia Tir 8600

Rubia Tir 7400

Rubia Tir 7200

Tection Global Agri PowerMax

Delvac 1

ATF II

انتقال اتوماتیک

ATF II

ATF II

Fluide II D

Fluide ATX

TQ-D

Mobil ATF 220

ATF III

انتقال اتوماتیک ویژه

ATF III

Donax TX

Donax TG

Fluide G3

FluideMatic

Transmax Z

Mobil ATF 320

مدوس

Donax

Transmission

Mobilube C

سمند MB

سمند

مدوس EP

EP

Spirax G

Spirax GX

Total EP

Total EP FE

EP Range

Mobilube GX-A

75W80

75W90

سمند

Spirax GSX

Spirax GSX

Transmission BV

Transmission XI

Syntrans Max

Mobilube XHP

سمند ویژه

سمند VMB

مدوس EPS

Spirax A

Spirax AX

Spirax A

Spirax AX

Transmission TM

Transmission XPM

Transmission RS

EPX Range

Mobilube HD Plus

75W90

سمند ویژه

Helix Synthetic Gear

Helix Synthetic Gear

Transmission BM

Transmission ALD

Syntec Gear Oil

Mobil Delvac Synthetic Gear Oil

Mobilube SHC

پاک

فلاشینگ

FL

Classis A

Flushing Oil

Flushing Oil

Flushing Oil

کیوان

C

Vitrea

Morlina

Cirkan C

Magna

Vactra

کیوان مبارکه

Morlina T

Vitrea M

Cortis RM

MAGNA XX

vacuoline 500

گردان ویژه

تراکتور

Harvella T

Multagri TM

Multagri Super

Agri MP

Agri MP Plus

Mobil Agri Extra

Mobil Agri Super

گردان UTTO

Donax TD

Transmission WB

Transmission MP

Agri Trans Plus

Mobil Fluid 424

لوکوموتیو BM

لکوموتیو

EMD

Caprinus HTD

Rubia G

LocoMax

DIOL RD

لعل

کهربا

شاسی

رواند (کاپ)

Unedo

Livona

Impervia CL

Spheerol L

Grease AA

Grease 4D

یاقوت

ماهان

Alvania

Alvania R

Alvania RL

Multis

Spheerol MP

Mobilux

Mobilgrease MP

یاقوت EP

ماهان

Alvania EP

Multis EP

Spheerol EPL

Castrol HDLithium

Mobilux EP

دی

بهمن

سهند

سهند ویژه

AF-G

ShellZone

Antigel

Castrol AntiFreeze

AntiFreeze Extra

پارس لاک

FormulaShell TM Brake Fluid DOT-3

HBF3

Castrol Brake Fluid Dot 3

Mobil Brake Fluid Dot 3

پارس لاک

Shell Brake Clutch Fluid DOT-4 Super

HBF3

Ferodo Brake Clutch Fluid Dot 4

Mobil Brake Fluid Dot 4

دوچرخ سیکلت

دو زمانه

دو زمانه ویژه

Advance SX 2

Special 2T

Castrol 2T

Mobil Super 2T

تندر

تیزرو

M100

M150

Lawn 4

Mower

4T

Activ 4T

Mobil Super 4T

پاک

پارس CNG

Helix CNG

Rimula NX

Quartz CNG

GTX CNG

Delvac Super GEO

گازسوز VEM

Mysella MA

Nateria MJ

CRF

Mobil Pegasus 710

گازسوز VEM

گازسوز STL

پارس گازسوز

G.I.C.X

Mysella LA

Nateria MH

Duratec L

Mobil Pegasus 705

Mobil Pegasus 905

شبدیز 10

قطره ویژه توان 10

قطره سوپرکیان 10

ایرانول 10

Talona

Rubia B

Rubia H

Mobil Hydrolic

آذرخش ویژه 10

پاسارگاد 10

هامون 10

D-7000

Rimula D

Rimula XT

Rubia S

Rubia C

CRD

Mobil Delvac Hydrolic

هیدرولیک H

بابک ویژه

بابک

H

SHell Tellus

Azolla ZS

Hysphin AWS

Mobil DTE 20 Series

درفش

بابک

CX

Hydrolic Fluid

Tellus C

Cirkan RO

Hysphin VG

Mobil DTE Oil Named Series

 

Tellus DO

Azolla DZF

Vario HDX

Mobil Hydrolic Oil HLPD

هیدرولیک HP

H

GTL

Tellus S

Azolla AF

Hysphin ZZ

Mobil Hydrolic Oil M

هیدرولیک T

هیدرولیک

اتوماتیک

Tellus T

Equivis ZS

Hysphin AWH-M

Mobil DTE 10M Series

هیدرولیک TX

Tellus TX

Equivis ZS

Mobil SHC 500 Series

توربین

توربین EP

توربین

HB

HBX

Turbo Oil

Perfecto T

Mobil DTE Oil

توربین SP

توربین گازی

GT

GTL

Turbo GT

TurboSPEC 925 HQ

Mobil DTE 700

توربین

توربین

HB

HBX

Turbo Oil T

Perfecto T

Mobil DTE 790 Series

توربین SP

توربین گازی

GT

GTL

Turbo Oil T

Turbo Oil J

Preslia

Mobil DTE 700 Series

Turbo Oil GT

Preslia GT-

Mobil DTE 800 Series

کمپرسور VDL

کمپرسور

VDL

Corena S

Dacnis VS

Aricol PD

Mobil Rarus 400 Series

LPT

Dacnis LD

Mobil Rarus SHC 1000 Series

کمپرسور VDL

Corena AS

Dacnis SH

Aricol SR

Mobil SHC 600 Series

Madrella Oils GP

Madrella Oils GS

Orites DS

Aricol PG

Glygoyle Series

Corena D

Mobil Pegasus 505 Series

Corena P

Dacnis P

Rarus 800 Series

سرد

سرد ویژه

کمپرسور برودتی

Clavus

Lunaria FR

Icematic Series

Mobil Gleargoyle Arctic

بردبار

نیسان

IG

Omala Oil

Carter EP

Alpha SP

Mobil Gear XMP

Omala Oil F

Carter ST

Tribol 110

Mobil Gargoyle HE Series

Mobil Gargoyle Series

بردبار PS

Omala Oil HD

Carter SH

AlphaSyn HG

AlphaSyn EP

Mobil Vactra Oil Numbered Series

Mobil Vacuoline 1400 Series

بردبار PG

Tivela S

Tivela W

Carter SY

AlphaSyn PG

Mobil Almo 500 Series

مقاوم

مقاوم K

راک دریل

Tonna T

Tonna S

Tonna V

Drosera MS

Magna BD

Magnaglide D

Mobil Cut

مته

شکیب

Torcula

Pneuma

RD Enviro Oil

Mobil Cut 202

تراش

اترک

MF

Dromus B

Lactuca MS

Cooledge BI

Mobil Met 760 Series

Lubricool

Vulsol MS

Syntilo 1023

برش

اسکروماشین

Garia D

Valona St

Ilobroach 13

آبکار

آبکاری ویژه

کوئیچینگ

Voluta C

Drasta C

Iloquench 395

MobilTherm

آبکار گرم

کوئیچینگ 150

Voluta H

Voluta VH

Drasta H

Iloquench

Mobil SHC Cibus

حرارت

حرارت

HT

Thermai Series

Seriola 2100

Seriola 1510

Perfecto HT5

JVHKS

Thermia B

Seriola 1510

Mobilect UNIVOLT N61B

Cylinder Oil

ترانس II

Diala B

Isovoltine II

Transformer Oil

بهران کاویان

Valvata J

Cyl

Cresta Series

تایر 840

تایر 845

رابر 840

Catnex S

Torilis

تایر 290

تایر 290

تایر 250

تایر 250

سوالات خود را آنلاین بپرسید!